คณะกรรมการบริษัท

 
คุณชยานันต์  สังข์ฝ้าย (กรรมการผู้จัดการ)
 
 ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเอเชีย (วิศวกรรมโยธา)
 
ประสบการณ์การทำงาน
1. รับเหมางานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย , งานก่อสร้างทั่วไป , งานโครงสร้างเหล็กและงานหลังคา , งานต่อเติมทั่วไป
2. งานผลิตชั้นส่วน Pre-cast ของบ้านพักอาศัย พร้อมงานติดตั้ง
3. งานจัดภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานจัดสวนโรงพยาบาลกรุงเทพ , งานจัดสวนหมู่บ้านจัดสรร  
 
 
คุณวงศกร  สังข์ฝ้าย (รองกรรมการผู้จัดการ)
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเอเชีย (วิศวกรรมโยธา)
 
ประสบการณ์การทำงาน
1. เชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ,โรงพยาบาล, โรงเรียน ,โรงแรม และอาคารคอนโดที่พักอาศัย
2. เชี่ยวชาญงานก่อสร้างงาน Hardscape และงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 
Online:  1
Visits:  52,215
Today:  25
PageView/Month:  164